Terma dan syarat

Terma dan syarat

Funlandia Play System Inc.

Selamat datang ke funlandia.com!

 

Terma dan syarat ini menggariskan peraturan dan peraturan untuk penggunaan laman web funlandia.com, yang terletak di www.funlandia.com.

 

Dengan mengakses laman web ini, kami menganggap bahawa anda menerima terma dan syarat ini.Jangan terus menggunakan funlandia.com jika anda tidak bersetuju untuk mengambil semua terma dan syarat di halaman ini.

 

Terminologi berikut digunakan pada terma dan syarat ini, Pernyataan Privasi dan Notis Penafian dan semua Perjanjian: "Pelanggan", "anda" dan "anda" merujuk kepada anda, orang yang mendaftar di laman web ini dan bersetuju dengan terma Syarikat."Syarikat", "Kami", "Kami", "Kami" dan "Kami", merujuk kepada Syarikat kami."Parti", "Pihak" atau "Kami", merujuk kepada kedua-dua pelanggan dan diri kita sendiri.Semua terma merujuk kepada tawaran, penerimaan dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk menjalankan proses bantuan kami kepada Pelanggan dengan cara yang paling sesuai untuk tujuan nyata memenuhi keperluan Pelanggan berhubung dengan penyediaan perkhidmatan tertentu Syarikat, mengikut dan tertakluk kepada undang-undang Belanda yang terpakai.Sebarang penggunaan istilah di atas atau perkataan lain dalam bentuk tunggal, jamak, huruf besar, dan/atau dia atau mereka, difahami boleh ditukar ganti dan oleh itu merujuk kepada perkara yang sama.

 

biskut

Kami menggunakan penggunaan kuki.Dengan mengakses funlandia.com, anda membenarkan penggunaan kuki menurut Dasar Privasi funlandia.com.

Kebanyakan tapak web interaktif menggunakan kuki untuk mendapatkan semula data pengguna pada setiap lawatan.Kuki digunakan oleh laman web kami untuk membolehkan kefungsian kawasan tertentu untuk memudahkan pelawat ke laman web kami.Beberapa ahli gabungan/rakan kongsi pengiklanan kami juga mungkin menggunakan kuki.

 

Lesen

Melainkan dinyatakan sebaliknya, funlandia.com dan/atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek untuk semua bahan di funlandia.com.Semua hak harta intelek adalah terpelihara.Anda boleh mengakses ini daripada funlandia.com untuk kegunaan peribadi anda sendiri, tertakluk kepada sekatan dalam terma dan syarat ini.

 

Anda mungkin tidak:

1.terbitkan bahan daripada funlandia.com

2.menjual, menyewa atau mensublesenkan bahan daripada funlandia.com

3.menghasilkan semula, menyalin atau menyalin bahan daripada funlandia.com

4.edarkan semula kandungan daripada funlandia.com.

 

Perjanjian ini bermula pada tarikh perjanjian ini.Terma dan syarat kami telah dibuat menggunakan penjana T&C.

Bahagian laman web ini menyediakan pengguna dengan keupayaan untuk menyiarkan dan berkongsi pendapat dan maklumat di kawasan tertentu tapak.funlandia.com tidak menapis, mengedit, menerbitkan atau menyemak ulasan sebelum kehadirannya di tapak web.Komen tidak menggambarkan pandangan dan pendapat funlandia.com, ejennya dan/atau ahli gabungannya.Komen mencerminkan pandangan dan pendapat orang yang menyiarkan pandangan dan pendapat mereka.Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, funlandia.com tidak akan bertanggungjawab ke atas Komen atau untuk sebarang liabiliti, kerosakan, atau kos yang disebabkan dan/atau dialami akibat daripada sebarang penggunaan dan/atau pengeposan dan/atau penampilan Komen di Laman Web ini.

 

funlandia.com berhak untuk memantau semua Komen dan mengalih keluar sebarang Komen yang dianggap tidak sesuai, menyinggung perasaan, atau menyebabkan pelanggaran terma dan syarat ini.

 

Anda menjamin dan menyatakan bahawa:

1.anda diberi kuasa untuk menyiarkan Komen di laman web kami dan mempunyai semua lesen dan persetujuan yang diperlukan untuk berbuat demikian;

2. Komen tidak melanggar mana-mana hak harta intelek, termasuk tetapi tidak terhad kepada mana-mana hak cipta, paten atau tanda dagangan mana-mana pihak ketiga;

3.komen tidak akan mengandungi bahan memfitnah, memfitnah, menyinggung perasaan, tidak senonoh atau sebaliknya menyalahi undang-undang yang merupakan pencerobohan privasi;

4.Komen tidak akan digunakan untuk meminta perniagaan atau adat atau menggambarkan aktiviti komersial atau aktiviti yang menyalahi undang-undang.

 

Anda dengan ini memberikan funlandia.com lesen bukan eksklusif untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengedit dan memberi kebenaran kepada orang lain untuk menggunakan, menghasilkan semula dan mengedit mana-mana Komen anda dalam sebarang dan semua bentuk, format atau media.

 

Hiperpautan ke kandungan kami

Organisasi berikut boleh memaut ke tapak web kami tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu:

1.agensi kerajaan;

2.enjin carian;

3.pertubuhan berita;

4. pengedar direktori dalam talian boleh memaut ke laman web kami dengan cara yang sama seperti mereka memaut ke laman web entiti tersenarai lain;dan 5.Perniagaan Bertauliah seluruh sistem dengan pengecualian meminta organisasi bukan untung, pusat beli-belah amal dan kumpulan pengumpulan dana amal, yang mungkin tidak memaut ke tapak web kami.

 

Organisasi ini boleh memaut ke halaman utama kami, penerbitan atau maklumat tapak web lain selagi pautan: (a) tidak mengelirukan dalam apa jua cara;(b) tidak membayangkan penajaan, pengendorsan, atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk dan/atau perkhidmatannya secara palsu;dan (c) sesuai dalam konteks laman web pihak yang memautkan.

 

Kami mungkin mempertimbangkan dan meluluskan permintaan pautan lain daripada jenis organisasi berikut:

1. Sumber maklumat pengguna dan/atau perniagaan yang biasa diketahui;

tapak komuniti 2.dot.com;

3.Persatuan atau kumpulan lain yang mewakili badan amal;

3. Laman direktori dalam talian;

4. Portal Internet;

5. perakaunan, perundangan dan firma perunding;dan 6.institusi pendidikan dan persatuan perdagangan.

 

Kami akan meluluskan permintaan pautan daripada organisasi ini jika kami menentukan bahawa: (a) pautan itu tidak akan menyebabkan kami menggambarkan diri kami atau syarikat bertauliah kami dalam cahaya yang tidak menguntungkan;(b) organisasi tidak mempunyai rekod negatif dengan kami;(c) manfaat kepada kami daripada keterlihatan hiperpautan mengimbangi ketiadaan funlandia.com, dan (d) pautan itu berkaitan dengan maklumat sumber am.

Organisasi ini boleh memaut ke halaman utama kami selagi pautan: (a) tidak mengelirukan dalam apa cara sekalipun;(b) tidak secara palsu membayangkan penajaan, pengendorsan atau kelulusan pihak yang memautkan dan produk atau perkhidmatannya;dan (c) sesuai dalam konteks laman web pihak yang memautkan.

 

Jika anda adalah salah satu organisasi yang disenaraikan dalam perenggan 2 di atas dan berminat untuk memaut ke tapak web kami, anda mesti memaklumkan kami dengan menghantar e-mel ke funlandia.com.Sila sertakan nama anda, nama organisasi anda, maklumat hubungan dan URL tapak web anda, senarai semua URL yang anda ingin pautkan ke tapak web kami dan senarai URL di tapak web kami yang anda ingin pautkan. .Tunggu 2-3 minggu untuk maklum balas.

 

Organisasi yang diluluskan boleh membuat hyperlink ke tapak web kami seperti berikut:

1.dengan menggunakan nama syarikat kami;

2.dengan menggunakan Pencari Sumber Seragam yang dipautkan kepada;

3.dengan menggunakan perihalan lain laman web kami dipautkan yang masuk akal dalam konteks dan format kandungan di tapak web pihak yang memautkan.

 

Tiada penggunaan logo funlandia.com atau karya seni lain akan dibenarkan untuk dipautkan tanpa perjanjian lesen tanda dagangan.

 

iFrams

Anda tidak boleh membuat bingkai di sekeliling halaman web kami yang dalam apa-apa cara mengubah persembahan visual atau penampilan laman web kami tanpa kebenaran dan kebenaran bertulis terlebih dahulu.

 

Liabiliti untuk kandungan

Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang kandungan yang muncul di tapak web anda.Anda bersetuju untuk melindungi dan mempertahankan kami daripada sebarang tuntutan yang timbul di tapak web anda.Tiada pautan boleh muncul di tapak web yang boleh ditafsirkan sebagai fitnah, lucah atau jenayah, atau yang melanggar, sebaliknya melanggar atau menyokong pelanggaran atau pelanggaran lain hak mana-mana pihak ketiga.

 

Privasi Anda

Sila baca Dasar Privasi

 

Pemeliharaan Hak

Kami berhak meminta anda mengalih keluar sebarang pautan atau pautan tertentu ke tapak web kami.Anda bersetuju untuk mengalih keluar semua pautan ke tapak web kami serta-merta atas permintaan.Kami juga berhak untuk menukar Terma dan Polisi Pautan ini pada bila-bila masa.Dengan terus memaut ke tapak web kami, anda bersetuju untuk terikat dan mematuhi syarat pemautan ini.

 

Pembuangan pautan dari tapak web kami

Jika anda menjumpai pautan di laman web kami yang tidak menyenangkan atas sebarang sebab, anda boleh menghubungi kami pada bila-bila masa dan memaklumkan kami.Kami akan mempertimbangkan permintaan untuk mengalih keluar pautan tetapi tidak diwajibkan untuk berbuat demikian atau membalas terus kepada anda.

 

Kami tidak menjamin bahawa maklumat di laman web ini adalah tepat, kami tidak menjamin kesempurnaan atau ketepatannya;kami juga tidak berjanji bahawa tapak web akan kekal tersedia atau bahan di tapak web akan sentiasa dikemas kini.

Penafian

 

Setakat yang dibenarkan menurut undang-undang yang terpakai, kami menafikan semua representasi, waranti dan syarat berkenaan dengan tapak web kami dan penggunaan laman web ini.Tiada apa-apa dalam penafian ini akan:

1.menghadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau anda untuk kematian atau kecederaan peribadi;

2. menghadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau anda untuk penipuan atau salah nyata penipuan;

3. menghadkan liabiliti kami atau anda dengan cara yang tidak dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, atau 4. mengecualikan liabiliti kami atau anda yang mungkin tidak dikecualikan di bawah undang-undang yang berkenaan.

 

Had dan larangan liabiliti yang dinyatakan dalam seksyen ini dan di tempat lain dalam penafian ini: (a) tertakluk kepada perenggan sebelumnya;dan (b) mengawal semua liabiliti yang timbul daripada penafian itu, termasuk liabiliti dalam kontrak, tort dan pelanggaran kewajipan berkanun.

 

Selagi Laman Web dan maklumat serta perkhidmatan di Laman Web disediakan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk.


Hantar mesej anda kepada kami:

Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami